https://formhandler.net/html/

Login Retreive lost passwordRegister
Search

Forum Index / NL Forum / Runtime notices m.b.t. validator

[ This topic is unsolved! ]

  John Doe 12 March 10 / 10:08  
Changed at 12 March 10 / 10:09
Hey! In verschillende class.*fieldType*.php bestanden is een statische aanroep te vinden naar verschillende Validator methods. Dit veroorzaakt echter een Runtime Notice:

Error   : Runtime Notice (2048)
Script  : ../formhandler/fields/class.PassField.php on line 131
Date    : 2010-03-12 09:59u
Message : Non-static method Validator::IsPassword() should not be called 
          statically, assuming $this from incompatible context

  Johan Wiegel (Admin) 12 March 10 / 12:07  
Hoi,

welke configuratie (versie PHP en errorhandling) gebruik je om deze notices zichtbaar te krijgen?
Wij krijgen ze niet met Error_reporing( E_ALL|E_STRICT );

  John Doe 17 March 10 / 16:43  
Momenteel gebruik ik PHP 5.3.0 op Apache 2.2.11 met error_reporting(E_ALL). De volgende runtime notices komen tevens naar voren:

Error   : Runtime Notice (2048)
Script  : C:\projects\crm\lib\formhandler\yadal\class.MySQL.php on line 514
Date    : 2010-03-17 16:36000000
Message : Declaration of MySQL::getFieldTypes() should be compatible with that of Yadal::getFieldTypes()

Error   : Runtime Notice (2048)
Script  : C:\projects\crm\lib\formhandler\yadal\class.MySQL.php on line 514
Date    : 2010-03-17 16:36000000
Message : Declaration of MySQL::getNotNullFields() should be compatible with that of Yadal::getNotNullFields()

Error   : Runtime Notice (2048)
Script  : C:\projects\crm\lib\formhandler\yadal\class.MySQL.php on line 514
Date    : 2010-03-17 16:36000000
Message : Declaration of MySQL::getUniqueFields() should be compatible with that of Yadal::getUniqueFields()

Error   : Runtime Notice (2048)
Script  : C:\projects\crm\lib\formhandler\yadal\class.MySQL.php on line 514
Date    : 2010-03-17 16:36000000
Message : Declaration of MySQL::getPrKeys() should be compatible with that of Yadal::getPrKeys()

Error   : Runtime Notice (2048)
Script  : C:\projects\crm\lib\formhandler\yadal\class.MySQL.php on line 514
Date    : 2010-03-17 16:36000000
Message : Declaration of MySQL::recordCount() should be compatible with that of Yadal::recordCount()

Error   : Runtime Notice (2048)
Script  : C:\projects\crm\lib\formhandler\yadal\class.MySQL.php on line 514
Date    : 2010-03-17 16:36000000
Message : Declaration of MySQL::getFieldNames() should be compatible with that of Yadal::getFieldNames()

Error   : Runtime Notice (2048)
Script  : C:\projects\crm\lib\formhandler\yadal\class.MySQL.php on line 514
Date    : 2010-03-17 16:36000000
Message : Declaration of MySQL::escapeString() should be compatible with that of Yadal::escapeString()

Error   : Runtime Notice (2048)
Script  : C:\projects\crm\lib\formhandler\yadal\class.MySQL.php on line 514
Date    : 2010-03-17 16:36000000
Message : Declaration of MySQL::getRecord() should be compatible with that of Yadal::getRecord()

Error   : Runtime Notice (2048)
Script  : C:\projects\crm\lib\formhandler\yadal\class.MySQL.php on line 514
Date    : 2010-03-17 16:36000000
Message : Declaration of MySQL::query() should be compatible with that of Yadal::query()

  Johan Wiegel (Admin) 17 March 10 / 17:42  
Gebruik je een eigen error handler? fpormaat komt ons niet bekend voor en wij kunnen de notices niet voor elkaar krijgen.

We zoeken dus naar de manier waarop je dit zichtbaar krijgt

  Johan Wiegel (Admin) 17 March 10 / 20:29  
Ik heb op mijn machine een configuratie met dezelfde versies.

Werkelijk alle vormen van error logging, reporting en displaying aangezet, maar krijg deze notices echt niet te zien.

Ook op alle andere mij ter beschikking staande configuraties krijg ik deze meldingen niet.

Ik vraag me echt af waarom jij ze wel te zien krijgt.

  Johan Wiegel (Admin) 18 March 10 / 09:04  
Er moet ergens iets afwijkends zitten in je installatie.

Heb je een eigen error_handler?

De meldingen zouden alleen met E_STRICT moeten komen, al kan ik ze daar ook in PHP 5.3.0 niet te voorschijn krijgen. ( en dus niet controleren of ik iets oplos bij aanpassingen)

  John Doe 20 March 10 / 11:30  
Ik gebruik inderdaad een eigen error handler. De fouten komen niet naar voren bij PHP versie bijv. 5.2.9-2, maar wel bij bijv. 5.3.0. Het zijn dus PHP-versie-afhankelijke notices.

Ik kan je de error handler wel toemailen?

  Johan Wiegel (Admin) 20 March 10 / 11:45  
Changed at 20 March 10 / 11:59
Ik houdt me aanbevolen voor je errorhandler info (at) php-globe punt nl

Zoals gezegd, ook 5.3.0 krijg ik ze ook niet zichtbaar, dus ben benieuwd.

  John Doe 22 March 10 / 09:43  
Changed at 22 March 10 / 09:45
Ik heb even wat lopen knippen in m'n error handler. Dit is uiteindelijk het deel waar het om gaat:

function error_handler($errno, $errmsg, $filename, $linenum, $vars) {
    $error_type = array(
        E_WARNING => "Warning",
        E_NOTICE => "Notice",
        E_USER_ERROR => "User Error",
        E_USER_WARNING => "User Warning",
        E_USER_NOTICE => "User Notice",
        E_STRICT => "Runtime Notice"
    );
    
    // Error message
    $err = 'Error   : <b>' . $error_type[$errno] . '</b> (' . $errno . ')' . "\n";
    $err .= 'Script  : ' . $filename . ' on line ' . $linenum . "\n";
    $err .= 'Date    : ' . date("Y-m-d H:iu") . "\n";
    $err .= 'Message : ' . wordwrap($errmsg, 100, "\n          ") . "\n\n";
    
    // Output error to screen
    echo "<pre>\n" . $err . "\n</pre>";
}

// Activate this error handler (Will overwrite PHP's native error handler)
set_error_handler('error_handler');


Gewoon includen bovenaan je normale script(s), dan pakt ie 'm automatisch op. Niet in FormHandler scripts includen ofzo...

Let wel, in de FormHandler config.inc.php staat het volgende ingesteld:

fh_conf('FH_DISPLAY_ERRORS', false);

  Johan Wiegel (Admin) 22 March 10 / 18:54  
Kun je me een compleet script sturen waarmee het optreed?

Ook met jouw error_handler krijg ik dit niet voor elkaar.

  John Doe 03 August 10 / 11:31  
Het heeft even geduurd; maar het is me zojuist gelukt een beknopt script te schrijven waarmee het probleem gereconstrueerd kan worden. Zojuist heb ik hem naar je gemaild. Ik hoop dat je er wat mee kunt.

  John Doe 15 September 10 / 12:54  
Is het al gelukt om het probleem te reconstrueren?

  John Doe 21 November 10 / 17:04  
*schop*

  Top


© 2004 - 2017 FormHandler. All rights reserved.   -   Open source license